NÄYTTELYT

RITVA REVON, ANNA.LIISA HAIKOLAN JA MERJA MIETTISEN NÄYTTELY VETREASSA SIILINJÄRVELLÄ 11.1. -30.6.2020

cof
cof

SIILINJÄRVEN KUVATAIDEYHDISTYKSEN JA RAILI AHON NÄYTTELYT KYS:N PÄÄSAIRAALAN KÄYTÄVILLÄ A1 JA G1. TAMMI-HELMIKUUSSA 2020

totta ja tarua näyttelyjuliste

Ihminen osana luontoa näyttelyjuliste

Näyttelyluettelo_Raili Aho

Näyttelyluettelo Totta ja tarua 10.1.2020 A4

ANNA-MARI SAVONMÄEN NÄYTTELY MAANINGAN KIRJASTOLA 7.1. -28.2.2020

KALLAN SILTOJEN KAHTAPUOLEN

Näyttely on siilinjärven kuvataideyhdistyksen ja Kuopion kuvataidedeura Arttiimin yhteisnäyttely, Siilinjärven Artsissa 5. -29.11.2019.

VUODEN TAITEILIJA MARJATTA VILHUSEN NÄYTTELY KAAMOSGALLERIASSA

Siilinjärven Kuvataideyhdistyksen  vuoden taiteilija 2019 on  Marjatta Vilhunen. Hänellä oli heinäkuussa näyttely Kuusamotalon Kaavosgalleriassa ja alla Koillismaa -lehden 3.7. julkaisema artikkeli näyttelystä.

Sota-aiheisiin painajaisiin auttoi luova työ – Marjatta Vilhusen pienois­veis­tos­näyttely heinäkuussa Kaamos­gal­le­riassa

Marjatta

Marjatta Vilhunen teoksensa ”Et lähtis isä” vierellä. Vilhusen oma isä kaatui sodassa vuonna 1941. Veistos on lakattua kipsiä, sen takana on kuva veistoksen pronssiversiosta. Teos on yksi Vilhusen näyttelyn vanhimpia, sillä se on vuodelta 1998.

Kuu­sa­mo­ta­lon Kaa­mos­gal­le­ri­as­sa avau­tui ei­len ku­van­veis­tä­jä Mar­jat­ta Vil­hu­sen pie­nois­veis­tos­näyt­te­ly. Näyt­te­ly on näh­tä­vil­lä Kaa­mos­gal­le­ri­as­sa hei­nä­kuun kol­man­teen­kym­me­nen­teen päi­vään saak­ka.

Vil­hu­sen pie­nois­veis­tos­näyt­te­ly on kier­tä­nyt eri muo­dois­saan ym­pä­ri Suo­men, ai­na Hel­sin­gis­tä Sal­laan saak­ka. Kuu­sa­mos­sa Vil­hu­nen ei ole pi­tä­nyt näyt­te­lyä kos­kaan ai­em­min, vaik­ka on­kin käy­nyt kau­pun­gis­sa ku­van­veis­to- ja prons­sin­va­lu­lei­reil­lä.

Kuu­sa­mon näyt­te­ly on ai­em­pia laa­jem­pi, sil­lä sin­ne on tuo­tu enem­män te­ok­sia kuin Vil­hu­sen mui­hin näyt­te­lyi­hin. Kaa­mos­gal­le­ri­as­sa on kol­me­kym­men­tä­vii­si Vil­hu­sen te­os­ta.

– Vaik­ka aloi­tin näyt­te­lyi­den pi­tä­mi­sen vas­ta eläk­keel­lä, on tämä elä­män­pi­tui­nen näyt­te­ly, Vil­hu­nen ku­vai­lee.

Van­him­mat näyt­te­lys­sä ole­vat te­ok­set Vil­hu­nen on teh­nyt vuon­na 1998. Uu­sim­mat ovat vii­me vuo­del­ta.

Mo­net 84-vuo­ti­aan Vil­hu­sen te­ok­set ku­vas­ta­vat hä­nen lap­suu­ten­sa sota-ajan ko­ke­muk­sia. Vil­hu­sen isä kaa­tui so­das­sa vuon­na 1941.

– Jos­sain koh­taa elä­mää­ni aloin näh­dä pai­na­jai­sia so­das­ta. Sil­loin mi­nun täy­tyi ru­ve­ta te­ke­mään nui­ta veis­tok­sia. Kyl­lä se toi­mi ihan te­ra­pi­a­na, sil­lä veis­tos­ten teon jäl­keen pai­na­jai­set lop­pui­vat.

– Kyl­lä sota-ajan muis­tot to­sin vai­kut­ta­vat vie­lä­kin. Esi­mer­kik­si len­to­ko­neet pe­lot­ta­vat mi­nua edel­leen, Vil­hu­nen li­sää.

Ins­pi­raa­ti­o­ta Vil­hu­nen kui­ten­kin saa kai­ken­lai­sis­ta ko­ke­muk­sis­taan, ei ai­no­as­taan so­das­ta.

– Esi­mer­kik­si tuo­hon te­ok­seen, jos­sa on pie­ni lap­si ja kis­sa, sain ide­an kis­san­ruo­ka­mai­nok­ses­ta! Lap­set ovat iha­nia ins­pi­raa­ti­on läh­tei­tä, he näyt­tä­vät niin pal­jon eleil­lään ja il­meil­lään, ker­too Vil­hu­nen, jol­la on jo las­ten­las­ten­lap­sia.

Jut­tu on jul­kais­tu ko­ko­nai­suu­des­saan Koil­lis­sa­no­mis­sa 3.7.2019.

POHJOIS-SAVON KUVATAIDEHARRASTAJIEN KESÄNÄYTTELY 2019

PAIKKA: Lapinlahden Pappilan Kivinavetta
AIKA: 15.6.-4.8.2019 Aukioloajoista tiedotetaan vielä tarkemmin.
TEOSTEN VASTAANOTTAMINEN: su 2.6. klo 15.00 – 19.00
OSALLISTUMISMAKSU: 20 €
Kukin osallistuja voi tarjota max 5 teosta. Aiemmin PoSaKu:n näyttelyssä olleita teoksia ei saa tarjota.
Maalaukset tulee olla ilman kehyksiä (tai kehystetty yksinkertaisilla rimakehyksillä) ja ripustuskunnossa.
Myös grafiikan, piirustusten, akvarellien jne. kehystykseen toivotaan hillittyä tyyliä. Halutessaan taiteilija voi ilmoittaa teokselle myyntihinnan, joka tulee näkyviin teoksen nimilappuun. Kiinnostuneille ostajille valvoja antaa taiteilijan yhteystiedot. Näyttelyn ripustus tapahtuu pääasiassa 7.-9.6. viikonloppuna. Näyttelyyn teokset valitsee kuvataiteilija Sirpa Miettinen.
Edellä mainittu viikonloppu soveltuu hyvin myös yksityisnäyttelyiden ripustamiseen. Sivuhuoneissa näyttelynsä pitävät Liisa Katainen PiKeMa:sta ja Timo Savolainen Kuvataideseura Arttiimi ry:stä.
Näyttelyn avajaiset: la 15.6. klo 18.00-20.00
Teosten poishakemisesta tiedotetaan vielä erikseen.

Lapinlahdella vierailee kesän aikana runsaasti kuvataiteen ystäviä Halosten ja muiden merkittävien kulttuurihenkilöiden jalanjäljillä. Tehdään taas yhdessä mielenkiintoinen lisä taidetarjontaan.

INTOHIMON MUOVAAMAT – KUUMUUDEN KYPSYTTÄMÄT

Keramiikkaa ja siveltimen vetoja Nilsiän kirjastossa 24.5. – 20.6.2019. Näyttelyssäon esillä töitä seuraavilta Siilinjärven kuvataideyhdistyksen jäseniltä

Raija Kokkonen, Ritva Repo, Marjatta Vilhunen, Juha Pärnänen, Raili Kekäläinen, Eeva-Liisa Kieloaho, Minna Rautiainen, Paavo Valta, Mauno Karhunen, Hilkka Karvonen

 

JUHA HALOSEN NÄYTTELY FONTANELLASSA 1.4. – 30.4.2019

 

 

 

SIILINJÄRVEN KUVATAIDEYHDISTYS RY:N 35. VUOSINÄYTTELY

Paikka: Siilinjärven Artsi

Näyttely on yleisölle avoinna 2.4.-29.4.

edfedfedfedfedfedf

 Liiketalo Torikalla (Eteläinen käytävä)

Anna-Liisa Haikolan ja Merja Miettisen teoksia 4.2. 2019 – 12.4. 2019

50844638_1464934350308193_4811461710621704192_n

 

Liiketalo Torikalla (Pohjoinen käytävä)

Kuvia Riuttalasta näyttely : Anna-Liisa Haikolan ja Merja Miettisen teoksia

4.2. 2019 – 12.4. 2019

 

IMG_2806

IMG_2803 (2)

Riuttala – Savon sydänjuurilla -näyttely KYS:n Kaarisairaalassa
1.12.2018 – 31.1.2019

 

Kaarisairaalan näyttelyluettelot

KYS_A1_Riuttala ja savolainen maisema

KYS_G1_riuttala ja savolainen maisema

Liiketalo Torikallassa (pohjoinen käytävä)
Seppo Julkusen näyttely  1.10. – 30.11.2018

Liiketalo Torikallassa (eteläinen käytävä)
Inni Nenosen näyttely  1.10. – 30.11.2018

Palvelutalo Akuliinassa

Sirkka Ropposen näyttely  1.11. -31.12.2018

RIUTTALA – SAVON SYDÄNJUURILLA 
Paikka: Matkuksen kauppakeskus, Kuopio
Aika: 7.10.-14.10. Kauppakeskuksen aukioloaikoina

Näyttelyn työt ovat syntyneet Riuttalan talonpoikaismuseon alueella kesällä 2018.
Siilinjärven kuvataideyhdistys ry järjesti tuolloin kaksi viikonloppuleiriä, joihin osallistui 22 kuvataideharrastajaa eri puolilta Pohjois-Savoa. Leiriläisistä osa oli kuvataideharrastuksen alkuvaiheessa olevia ja osa jo pitkäaikaisempia kuvataiteen harrastajia.  Ohjaajana molemmissa viikonlopuissa oli taiteen maisteri Liisa Palosaari ja hänen ohjauksessaan töitä syntyi paljon enemmän kuin tähän näyttelyyn voitiin ottaa.

Matkuksen näyttely on koostettu leireillä syntyneistä töistä. Toivomme, että se tuo esille Riuttalan ainutlaatuista historiaa ja samalla innostaa uusia harrastajia kuvataiteen pariin.

Matkuksen kauppakeskuksessa esillä oleva Riuttala – Savon sydänjuurilla -näyttely siirtyy vielä syksyn aikana KYS:n Kaarisairaalaan noin neljän kuukauden ajaksi.

Palvelutalo Vetreassa Siilinjärvellä
Sirkka Ropposen, Tuune Ruotsalaisen, Leena Suomalaisen ja ritva Revon näyttely 1.10.2018 – 31.3.2019

Liiketalo Torikallassa (pohjoinen käytävä)
Seppo Julkusen näyttely  1.10. – 30.11.2018

Liiketalo Torikallassa (eteläinen käytävä)
Sirkka Ropposen ja Taina Ritvasen näyttely 1.10. -30.10.2018

Heinäkuun 2018 ajan Siilinjärven Artsissa Luomisen iloa, kuvataideyhdistyksen vuosinäyttely

Kuvataideseurojen, PoSaKu, yhteisnäyttely 2018

(Iisalmen Seudun Kuvataideseura, Koillis-Savon taideseura,  Kuvataideseura Arttiimi, Siilinjärven Kuvataideyhdistys, Suonenjoen Taideseura, Pikema, Varkauden Kuvataideyhdistys

Paikka: Lapinlahden Pappilan kivinavetta, Suistamontie
Aika: 15.6. – 9.8.2018. Avoinna ti-la klo 12 – 18, su 14 – 18
Teosten vastaanottaminen: su 3.6. klo 15 – 19
Teosten pois hakeminen: Näyttelyyn valitut teokset tulee hakea pois  torstaina 9.8. klo 18 – 20. Tällöin tai avajaisten yhteydessä voi noutaa myös ne teokset, jotka eivät ole tulleet valituksi mukaan näyttelyyn.
Osallistumismaksu: 20 €
Teokset: Kukin osallistuja voi tarjota max. 5 teosta, jotka valmistuneet viimeisen kolmen vuoden sisällä. Taulut tulee olla ilman kehyksiä. Halutessaan taiteilija voi ilmoittaa teokselle myyntihinnan, joka tulee näkyviin teoksen nimilappuun. Kiinnostuneille ostajille näyttelyn valvoja antaa taiteilijan yhteystiedot.
Näyttelyn avajaiset: pe 15.6. klo 18-20
Näyttelyyn teokset valitsee kuvataiteilija Markku-Jussi Komulainen.

Kuvataideyhdistyksen jäsenten vuosinäyttely Siilinjärven Artsissa

Yhdistyksen vuosinäyttely Artsissa on heinäkuun ajan.
Näyttelyyn voi tuoda 2016 valmistuneita tai sitä uudempia teoksia, enintään 5 teosta/osallistuja. Töitä otetaan vastaan 2.7. klo 10-11., jonka jälkeen jury ja taulujen ripustus. Liitteenä ilmoittautumislomake. Osallistumismaksu 5 € maksetaan töitä näyttelyyn tuodessa tai Siilinjärven kuvataideyhdistyksen yhdistyksen tilille FI35 47861 020 1446 30.

Lasten kuvataidekerhojen näyttelyt keväällä 2018

Lasten 4-6 v kuvataidekerhojen näyttely 23.4. -4.5. Siilinjärven seurakuntatalolla, pienessä seurakuntasalissa.

Lasten 7-12 v kuvataidekerhon näyttely 2. -31.5. Siilinjärvellä Liiketalo Torikallan käytävällä Instrumentariumin puoleisessa päädyssä.

Ritva Revon näyttely Yrjö ja Hanna Säätiön Palvelutalo Akuliinassa Siilinjärvellä maalis-huhtikuun 2018 ajan.  Lehtiartikkeli Uutis-Jousi 8.3.2018

 

 

 

 

 

Sirkka Ropposen näyttely Liiketalo Torikallassa 27.4.2018 saakka.

 

 

 

 

 

Sirkka Ropponen UJ 8.3.2018.jpg

Tuune Ruotsalaisen näyttely Liiketalo Torikallassa, Aleksin käytävällä maalis-huhtikuun ajan 2018.

Tuunen näyttely 2018

 

 

 

 

 

Kari Onkarin näyttely Siilinjärven Artsissa helmikuussa 2018

 

 

 

 

 

Minna Toivion näyttely liiketalo Torikallassa 2.1. -28.2.2018

 

 

 

 

 

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

Ritva Revon näyttely Liiketalo Torikallassa Aleksin käytävällä 15.12.2017 – 28.2.2018

 

 

 

 

 

Suomi 100 -näyttely Kauppakeskus Minnassa Kuopiossa 23.10.-3.11.2017

Siilinjärven Kuvataideyhdistyksen ja Kuvataideseura Arttiimin yhteisnäyttely kauppakeskus Minnassa Kuopiossa on 23.10. – 3.11.2017. Näyttelyyn voi tarjota kahta työtä (tauluja tai veistoksia) jotka tulee toimittaa Kauppakeskus Minnaan lauantaina 21.10.2017 klo 9-11, jonka jälkeen töiden jyrytys ja ripustus. Jyrytysmaksu 10 €. Yksityiskohtaisempi tiedote lähetetään kaikille jäsenille syyskuun alussa.

Suomi 100 -näyttely Siilinjärvellä liiketalo Torikallassa ja Fontanellassa 13.11.-30.11.2017

Siilinjärven Kuvataideyhdistyksen ja Kuvataideseura Arttiimin yhteisnäyttely Siilinjärvellä liiketalo Torikallan käytävillä ja Fontanellassa on 13.11. – 30.11.2017. Näyttelyyn voi tarjota kahta työtä (vain seinälle ripustettavat mahdollisia),  jotka tulee toimittaa Liiketalo Torikallaan lauantaina 11.11.2017 klo 9-11, jonka jälkeen töiden jyrytys ja ripustus. Näyttelyn purku 1.12.2017.

Lasten kuvataidekerhon näyttely  liiketalo Torikallassa touko-kesäkuussa 2017

Akuliinan kuvapiirin näyttely liiketalo Torikallassa touko-kesäkuussa 2017

Valokuvanäyttely Alkon ja Alexin käytävissä 2.1. -28.2.2017 (Uutis-Jousi 12.1.2017, Riikka Kuosmanen)

hm-kohtaaminenahm-kuun-pimennys

jh-pakkaspaiva

Juhani Hynysen, Hannu Mustosen ja Aino Heikkinen-Mustosen tyylikäs ja taidokas yhteisnäyttely on nähtävillä Torikalla-liikekiinteistön Alkon ja Alexin käytävätiloissa 28. helmikuuta 2017 asti.

Kuvissa painottuvat luonnonilmiöt sekä rakennukset ja maisemat. Kuvat ovat pääosin Itä- ja Pohjois-Suomesta, osa Siilinjärveltä, osa rajantakaisesta Karjalasta. Joukkoon mahtuu kuvia myös Norjan Lofoteilta ja Kreikan Santorinilta.

Heikkinen-Mustosen puhuttelevt kuvat Karjalasta jäävät mietityttämään oitkäksi aikaa. Vaikka olot ovat kuvissa vaatimattomat, tuovat luonnon, taivaan ja nurmen värit kuviin iloa ja valoa.

Juhani Hynysen pakkapäivä on upea orastavine valoineen. Vinossa oleva lato tuo kuvaan perspektiiviä ja kuvasta voi aistia ilman hyytävyyden.

Tammikuun valo Koivusaaressa on Hannu Mustosen viehkeä rajoja rikkova valokuva. Erityisen kiinnostavan ja rohkean siitä tekee valokuvauksen sääntöjen vastaisuus.

kaikki kolme kuvaajaa ovat Siilinjärven Kamerat ry:n aktiivisia jäseniä ja ovat harrastaneet valokuvausta kymmeniä vuosia.

Lisäksi he edustavat Siilinjärven kuvataideyhdistys ry:tä. Kuvat ovt nähtävissäSiilinjärven keskustan liikekiinteistön kahdella käytävällä aukioloaikoina osoitteessa Toritie 12.

”Toivomme, että näyttely innostaa ihmisiä ottamaan kameran käteen ja liikkumaan sen kanssa luonnossa” kuvaajat sanovat.

Kuvia Taideseura PiKeMa:n näyttelystä Siilinjärvellä Alkon käytävässä 1.11.- 29.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taideyhdistys PiKeMa:n näyttely Siilinjärvellä Alkon käytävässä 1.11.-29.12.2016
Näytteillä oli seuraavien henkilöiden töitä: Arvi Filander,  Irja Jauhiainen,
Ilmi Kulonummi, Liisa Palosaari, Susan Partanen, Marjatta Pennanen,
Brita Pystynen ja  Kerttu Räty.

Kari Onkarin ja Saad Tahseen Farhanin näyttely Akuliinassa 1.9. – 30.10.2016

 

 

 

 

 

 Raili Pulkkisen ja Asta Salmisen näyttely Alkon käytävässä 1.9. – 30.10.2016

 

 

 

 

 

TAIDEPOLKU 30.6. – 9.7.2016

Kuvataideyhdistys järjestää Taidepolku -näyttelyn Siilinjärvellä nyt kolmannen kerran. Taidepolku koostuu Siilinjärven yritysten toimitiloissa näytteillä olevista tauluista ja veistoksista sekä keramiikasta.

Taidepolun näyttelypaikat

Lasten piirustus- ja askartelutila, Toritie 12 (käynti Alkon käytävältä)
Maija-Liisa Kokkonen, Marketta Tapanila, Raili Pärnänen, Aino Heikkinen-Mustonen, Helinä Kosonen, Ilkka Kokkonen

Alkon käytävä, Toritie 12
Helinä Kosonen, Johannes Okulov, Merja Miettinen, Oili Butilkin, Raili Pulkkinen, Susanna Rissanen, Ritva Repo, Eveliina Paussoi, Seppo Julkunen, Tilkkukilta

Aleksin käytävä Toritie 12
Anna-Liisa Harjunpää, Eveliina Paussoi, Anna-Liisa Haikola, Marketta Tapanila, Maija-Liisa Kokkonen

Osuuspankki, Toritie 12
Maija-Liisa Kokkonen, Marketta Tapanila, Taina Ritvanen, Juhani Okulov

Keskus-Kukka, Toritie 10
Esa Ruotsalainen, Raili Pärnänen

Uutis-Jousen käytävä, Toritie 8
Kari Onkari, Sirkka Ropponen, Raili Aho

Ale-Makasiini, Toritie 8
Seppo Julkunen, Paavo Valta, Marjatta Vilhunen, Maija-Liisa Kokkonen, Raija Kokkonen, Sirkka Ropponen

Akuliina, Kasurilantie 13
Liisa Partanen, Raili Pulkkinen, Urho Holopainen, Raili Pärnänen, Seppo Julkunen, Oili Butilkin

Iloinen Viivi, Sorakuja 2
Ritva Repo

Reppumies/ Ravintola Vanha Kettu, Sorakuja 2
Urho Holopainen, Juhani Okulov, Marketta Tapanila, Helinä Kosonen, Raili Pulkkinen

SIILINJÄRVEN KUVATAIDEYHDISTYKSEN VUOSINÄYTTELY 32 KULTTUURJKIHOT ELÄINTEN JÄLJILLÄ Siilinjärven kirjaston näyttelytila Artsissa 2.4. – 29.4.2016

Kuva kutsuun

Avajaiset 2.4.2016

Asta vuoden taiteilija 2016
Yhdistys valitsi Asta Salminen vuoden taiteilijaksi. Onnea Asta!

astala liisa 2

Ansu
Anna-Liisa Harjunpään esittämänä kuuulimme Harakanpesä -runon, joka sopi hyvin eläinaiheiseen näyttelyymme.
Jenni Linnoven terveiset
Keramiikkaa yhdistyksessämme ohjaava Jenni Linnove toi avajaisiin näyttelyn juryttajan Sirpa Miettisen terveiset. Kiitokset vielä Sirpalle hienon näyttelykokonaisuuden rakentamisesta.

Seuraavassa kooste näyttelystä. Aivan kaikkia töitä ei valitettavasti ole tähän onnistuttu kuvaamaan valaistuksesta johtuvien heijastusten vuoksi, mutta suurin osa näyttelytöistä on mukana seuraavissa kuvissa.

Merja Miettinen Kissa
Merja Miettinen: Kissa, akryyli, 2016
Ritva Repo Simppu
Ritva Repo: Simppu, sekatekniikka, 2016, hinta 100 €
Liisa Partanen Anemoniat
Liisa Partanen: Anemoniat, öljyväri, 2016
Ritva Repo Titi-tyy
Ritva Repo: Titi-tyy, akryyli, 2016, hinta 100 €
Aino Heikkinen-Mustonen Uhanalaiset
Aino Heikkinen-Mustonen: Uhanalaiset, valokuva, 2015
Helvi Miettinen  Taistelu elämästä
Helvi Miettinen: Taistelu elämästä, sekatekniikka, 2016
Nora Toivio  Raikan päivä
Nora Toivio: Raikan päivä, sekatekniikka, 2016
Minna Toivio Lets play  Black
Minna Toivio: Lets ply Black, sekatekniikka, 2016
Minna Toivio Metsän kutsu
Minna Toivio:Metsän kutsu, sekatekniikka, 2016
Asta Salminen Rannalla 1
Asta Salminen: Rannalla 1, akryyli ja villa, 2015, Hinta 120 €
Asta Salminen Rannalla2
Asta Salminen: Rannalla 2, akryyli, 2015, hinta 120 €
Raija Kokkonen Palaveri
Raija Kokkonen: palaveri, sekatekniikka, 2016
Marjatta Hintikka Bambi
Marjatta Hintikka: Bambi, akryyli, 2016
Anna-Liisa Haikola Korppi
Anna-Liisa Haikola: Korppi, sekatekniikka, 2016
Kari Onkari Alien, akryyli, 2016
Kari onkari: Alien, akryyli, 2016
Urho Holopainen Korpilahti
Urho Holopainen : Korpilahti, öljyväri, 2016
Hilkka Ahonen Loro
Hilkka Ahonen: Loro, akvarelli, 2016
Ilkka Kokkonen Lunni tuulessa
Ilkka Kokkonen: Lunni tuulessa, valokuva, 2015
Tuune Ruotsalainen käpytikka
Tuune Ruotsalainen: Käpytikka, öljyväri, 2015
Marketta Tapanila Saukot
Marketta Tapanila: Saukot, akryyli 2016
Sirkka Ropponen Ponnistus
Sirkka Ropponen: Ponnistus, akryyli, 2015
Leena Weman Kettu koivikossa
Leena Weman: Kettu koivikossa, akryyli 2015
Maija-Liisa Kokkonen Saapasjalkakissa
Maija-Liisa Kokkonen: Saapasjalkakissa, akvarelli ja tussi, 2016
Maija-Liisa Kokkonen Suden ja karhun maanviljelys
Maija-Liisa Kokkonen: Karhun ja suden maanviljelys, akvarelli ja tussi, 2016
Merja Miettinen Koira
Merja Miettinen: Koira, akvarelli 2016
Raili Pulkkinen Bilbo
Raili Pulkkinen: Bilbo, öljyväri, 2016
Raili Pulkkinen Bertta
Raili Pulkkinen: Bertta, öljyväri, 2016
Helinä Kosonen Orivarsojen tanssi
Helinä Kosonen: Orivarsojen tanssi, öljyväri, 2016
Marjatta Vilhunen Saalis näkyvissä ja Kala-Kaisa
Marjatta Vilhunen; Saalis näkyvissä, pronssi, 2010 Marjatta Vilhunen: Kala-Kaisia, keramiikka 2008
Marjatta Vilhunen Ruokatunti
Marjatta Vilhunen: Ruokatunti, keramiikka 2007
Sirkka Otva Nyt sukellan
Sirkka Otva: Nut sukellan, keramiikka 2014
Mikko Pitkänen Lehmisavulla ja riekkopariskunta
Mikko Pitkänen: Lehmisavulla, keramiikka, 2016 Mikko Pitkänen: Riekkopariskunta Tiina ja Jussi, keramiikka, 2016
Raija Kokkonen Onpas hyvää 2
Raija Kokkonen: Onpas hyvää!, keramiikka, 2016
Seppo Julkunen Kuningasperhe
Seppo Julkunen: Kuningasperhe, keramiikka 206
Mikko Pitkänen Emakko Ruusunen
Mikko Pitkänen: Emakko Ruusunen, keramiikka, 2016
Seppo Julkunen Suomenhevonen 2
Seppo Julkunen: Suomen hevonen, keramiikka, 2016
Marjatta Vilhunen Vahtikoira 3
Marjatta Vilhunen: Vahtikoira, keramiikka, 2016, hinta 80 €
Sirkka Otva Halataanko 2
Sirkka Otva: Halataanko, keramiikka, 2016

Näyttelypaikat 2016

Oletko kiinnostunut rakentamaan näyttelyn yksin tai ryhmänä muiden harrastajien kanssa? Kysy näyttelyvuoroja

Näyttelyt Alkon käytävässä 2016

tammi-helmikuu 2016 Ritva Repo ja Merja Miettinen

maalis-huhtikuu 2016 Raili Aho

huhti-toukokuu 2016 Inni Nenonen

kesäkuu Taidepolku

heinäkuu- elokuu Siilinjärven kuvataideyhdistys (töitä useilta eri tekijöiltä)

Näyttelyt Aleksin käytävässä 2016

kesäkuu Taidepolku

heinäkuu ja elokuu Siilinjärven kuvatadeyhdistys (töitä useilta eri tekijöiltä)

Näyttelyt Akuliinassa 2016

tammi-maaliskuussa Raili Pulkkinen

huhti-toukokuussa Merja Miettinen

touko-kesäkuussa Silinjärven kuvataideyhdistyksen vuosinäyttelyn töitä

heinä-elokuu Siilinjärven kuvataideyhdistys (töitä useilta eti tekijöiltä)

Näyttelyt Vetreassa  2016

1.10.2015 -30.4.2016 Leena Sumiloffin, Raili Pulkkisen ja Seppo Julkusen näyttely

1.5.2016 -30.9.2016 Ritva Revon, Sirkka Ropposen ja Ritva Ruhasen näyttely

Vetreassa on seuraava vapaa näyttelyaika 1.10.2016  – 31.3.2017. Vetreaan mahtuu 30 -40 taulua ja siksi se sopii paikkana hyvin myös yhteisnäyttelylle.

Kuvataideyhdistyksen näyttelyt Siilinjärven Artsissa 2016

Vuosinäyttely 2.4. – 29.4.2016

Mestareilta oppimassa – jäljennösten näyttely 3.10. – 29.10.2016

Alkon käytävässä  2015

marras-joulukuussa Raili Pulkkisen ja Seppo Julkusen näyttely

syys-lokakuussa Urho Holopaisen näyttely

elokuussa Ritva Revon näyttely

kesä-heinäkuussa 2015 Kari Onkarin näyttely

kesäkuussa 2015 Kuvataideyhdistyksen taidepolku

toukokuussa 2015 Asta Salminen, Paavo Valta, Hilkka Karvonen

maalis-huhtikuussa Hilkka Karvosen ja Seppo Julkusen näyttely

tammi-helmikuussa Eila Rönkä-Rapakko

Akuliinassa oli 2015

marras- joulukuussa 2015 Ritva Revon näyttely.

lokakuussa 2015 Marketta Tapanilan näyttely

elo-syyskuussa 2015 Helinä Kososen näyttely

heinäkuussa 2015 Kari Onkarin näyttely

huhti-toukokuussa 2015 Kuvataideyhdistyksen näyttely

Kuvia Raili Ahon töistä, joita Alkon käytävällä helmi-huhtikuussa 2016

WP_20160222_11_41_29_Pro

WP_20160222_11_41_17_Pro

WP_20160222_11_40_08_Pro

 Kuvia Merja Miettisen töistä, joita Alkon käytävässä tammi-helmikuussa 2016

WP_20160115_17_20_04_ProWP_20160115_17_19_48_Pro

 Kuvia Raili Pulkkisen töistä, joita Palvelukeskus Akuliinassa tammi-helmikuussa

18 Ajokoira Tara Raili PulkkinenWP_20151012_012

Kuvia Seppo Julkusen töistä, joita on näytteillä Vetreassa 31.3.2016 saakka

24WP_20151012_011WP_20151012_010WP_20151012_009

Kuvia Raili Pulkkisen töistä, joita on näytteillä Vetreassa maaliskuun 2016 loppuun saakka.

WP_20151012_021 WP_20151012_020 WP_20151012_019 WP_20151012_012

Kuvia Leena Sumiloffin töistä, joita on näytteillä Vetreasssa maaliskuun 2016 loppuun saakka

WP_20151012_015  WP_20151012_013   WP_20151012_005 WP_20151012_004

Kuvia Marketta Tapanilan näyttelystä Akuliinassa lokakuussa 2015

WP_20151009_015 WP_20151009_014 WP_20151009_012 WP_20151009_009 WP_20151009_006 WP_20151009_002

Kuvia Helinä Kososen näyttelystä Akuliinassa elo – syyskuu 2015

WP_20150907_001 WP_20150907_005 WP_20150907_009 WP_20150907_011 WP_20150907_013

Kuvia Urho Holopaisen näyttelystä  Siilinjärvellä Alkon ja Instrumentariumin käytävällä syys-lokakuu 2015

WP_20150907_029 WP_20150907_028 WP_20150907_024 WP_20150907_018

Kuvia Kari Onkarin näyttelystä Alkon käytävässä heinä-elokuussa 2015

WP_20150806_021 WP_20150806_020 WP_20150806_018 WP_20150806_017 WP_20150806_016 WP_20150806_015 WP_20150806_014 WP_20150806_013 WP_20150806_012 WP_20150806_011 WP_20150806_010 WP_20150806_009

Kuvia Ritva Revon näyttelystä Alkon käytävässä heinä-elokuussa 2015

WP_20150806_004 WP_20150806_005 WP_20150806_006 WP_20150806_007 WP_20150806_008WP_20150806_005 WP_20150806_004 WP_20150806_002

Sanna Rissasen näyttely Kyläpaikassa alkaen 1.7.2015

Alla muutamia kuvia Sanna Rissasen näyttelystä.

WP_20150711_012 WP_20150711_010 WP_20150711_008 WP_20150711_005 WP_20150711_003

Kuvataideyhdistyksen keramiikkanäyttely 12.5. – 30.7. Fontanellassa

Näyttelyssä on esillä yli 40 keramiikkatyötä 12 tekijältä. Näyttely on esillä heinäkuun 2015 loppuun saakka.

 Siilinjärven Kunnantalon aulassa lasten tekemä ”Kultainen kauris”

Pikku-Marjan talvipäivässa lapset taiteilivat paperimosaiikkina kultaisen kauriin 100 *140 cm kuvataideyhdistyksen jäsenten ohjaamana ja työtä viimeisteli 4-5 vuotiaiden lasten kuvataidekerho, joka on myös kuvataideyhdistyksen toimintaa, ohjaajana Päivi Partanen. Nyt työ on kehystetty ja liitetty Siilinjäarven kunnan taidekokoelmaan ja on nähtävänä kunnantalon aulassa.

Kultainen kauris, paperimosaiikki lasten yhteistyönä 2015, 140x100

Siilinjärven Kuvataideyhdistys ry:n 31. vuosinäyttely  Siilinjärven Artsissa 30.3. .28.4.2015.

Osa näyttelyn töistä siirtyy Palvelutalo Akuliinaan ajaksi 29.4. -30.6. ja osa Maaningan Kyläpaikkaan ajaksi 29.4. – 22.5.2015

Näyttelyluettelo

Siilinjärven Kuvataideyhdistys ry:n 30-vuotis juhlanäyttely tähtää tulevaisuuteen Akuliinassa 2.4-1.5.2014 

22 pientä taiteilijaa lasten kuvataideryhmistä kausilla syksy 2013 ja kevät 2014 ovat tehneet näyttelyssä esillä olevat työt.

 

 

 

 

 

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

 

 

 

 

 

 

sdr