SIILINJÄRVEN KUVATAIDEYHDISTYS RY

Yhdistys on perustettu 1984 ja siihen kuuluu noin 90 jäsentä, joista aktiivisia kuvataiteen harrastajia on yli puolet. Yhdistys järjestää jäsenilleen kuvataideopetusta, työpajakokoontumisia, kuvataidekerhoja, leirejä, retkiä ja näyttelyitä. Yhdistys valitsee vuosittain keskuudestaan  vuoden taiteilijan.

Toiminta

Joukko yhdistyksen jäseniä kokoontuu viikottain kuvataiteen työpajaan Ahmon koululla maalaamaan ja piirtämään ja tekemään keramiikkaa. Kokontumisista osa on ohjattuja ja osa itsenäistä työpajatoimintaa. Työpajassa on aina jokin teema, jonka tarkoituksena on tutustuttaa taiteeseen, taiteilijoihin tai työmenetelmiin.

Keramiikkaryhmä kokoontuu 3-4 kertaa kevät- ja syyskausilla keraamikko Jenni Linnoven ohjauksessa. Keramiikkaa voi tehdä myös viikoittain kokoontuvassa kuvataiteen työpajassa Ahmon koululla.

Kuvataidekerhoja 4-6 vuotiaille on kolme, joista kaksi kokoontuu Siilinjärven seurakuntatalolla ja yksi Vuorelan kirkon kehhotiloissa.  Vapaita paikkoja voi tiedustella pitkin vuotta.

Lasten kuvataidekerhoja 7-16 vuotiaille on kolme ja niistä kaksi kokoontuu viikoittain  Siilinjärven seurakuntatalon kerhohuoneella ja yksi Vuorelan kirkon kerhotiloissa. Vapaita paikkoja voi tiedustella ympäri vuoden..

Ikäihmisille tarkoitettuja kuvapiirejä on kaksi ja niistä toinen kokoontuu Palvelutalo Akuliinassa lauantaisin, 5 kertaa syksyllä ja 5 kertaa keväällä ja toinen Vuorelan kirkon kerhohuoneella.

Vuosittain järjestetään myös teemakursseja, leirejä ja matkoja joihin ilmoittaudutaan erikseen.

Yhdistys on vuosittain mukana useissa kulttuuritapahtumissa Siilinjärvellä ja tekee aktiivista yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.