SIILINJÄRVEN KUVATAIDEYHDISTYS RY

Yhdistys on perustettu 1984 ja siihen kuuluu noin 80 jäsentä, joista aktiivisia kuvataiteen harrastajia on yli puolet. Yhdistys järjestää jäsenilleen kuvataideopetusta, työpajakokoontumisia, kuvataidekerhoja, leirejä, retkiä ja näyttelyitä. Yhdistys valitsee vuosittain keskuudestaan  vuoden taiteilijan.

Toiminta

Joukko yhdistyksen jäseniä kokoontuu viikottain maalaamaan ja piirtämään kuvataiteen työpajaan Ahmon koululla. Kokontumisista osa on ohjattuja ja osa itsenäistä työpajatoimintaa. Työpajassa on aina jokin teema, jonka tarkoituksena on tutustuttaa taiteeseen, taiteilijoihin tai työmenetelmiin.

Keramiikkaryhmä kokoontuu 3-4 kertaa kevät- ja syyskausilla keraamikko Jenni Linnoven ohjauksessa.

Kaksi lasten kuvataidekerhoa 4-6 vuotiaille kokoontuu Siilinjärven seurakuntatalolla  joka toinen viikko 7 kertaa syksyllä ja 7 kertaa kevätkaudella. Kuvataidekerhoa ohjaa Päivi Partanen. Vapaita paikkoja voi tiedustella pitkin vuotta.

Lasten kuvataidekerhot 7-12 vuotiaille kokoontuvat keskiviikkoisin toinen Siilinjärven seurakuntatalolla  ja toinen Vuorelan kirkon kerhotiloissa. Kuvataidekerhoja ohjaavat Siilinjärvn kuvataideyhdistyksen harrastajajäsenet. Vastuuhenkilö Vuorelan kerhossa Asta Salminen ja Siilinjärven kerhossa Merja Miettinen.

Lasten kuvataidekerho 13-16 -vuotiaille kokoontuu 6 kertaa syksyllä ja 6 kertaa kevätkaudella Ahmon koululla. Vastuuohjaaja Hilkka Karvonen.

Ikäihmisille tarkoitettu Kuvapiiri kokoontuu Palvelutalo Akuliinassa lauantaisin, 5 kertaa syksyllä ja 5 kertaa keväällä. Vastuuohjaaja Merja Miettinen

Vuosittain järjestetään myös teemakursseja, leirejä ja matkoja joihin ilmoittaudutaan erikseen.

Yhdistys on vuosittain mukana useissa kulttuuritapahtumissa Siilinjärvellä ja tekee aktiivista yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa.

Mainokset