YHDISTYS

Yhdistyksen esittelyä

Siilinjärven kuvataideyhdistys ry on perustettu 1984.  Yhdistys järjestää jäsenilleen kuvataideopetusta, lasten kuviskerhoja, leirejä ja matkoja taidenäyttyihin sekä taidenäyttelyitä jäsenten tekemistä töistä. Yhdistys valitsee vuosittain keskuudestaan Siilinjärven vuoden taiteilijan. Jäseniä yhdistyksessä on noin 90. Lisäksi lastenkuvataide kerhotoimintaan osallistuu kuudessa kuvataidekerhossa yhteensä noin 80 lasta, joilta ei edellytetä yhdistyksen jäsenyyttä kuten ei myöskään ikäihmisten kuvataidekerhoihin osallistuvilta kerholaisilta, joita on noin 20.  Ikäihmisten kuvataidekerhoja järjestämme Siilinjärvellä Akuliinassa ja Vuorelassa seurakunnan kerhotiloissa. Jo vakiintuneisiin Siilinjärven lasten tapahtumiin Pikkumarjan kesäpäivä, Siilifolk ja Pikkumarjan talvipäivä ja Lassilan joulu osallistumme järjestämällä lapsille kuvataidetoimintaa. Näissä tapahtumissa on ollut toimintapisteessämme kävijöitä  100- 200 lasta/tapahtuma.

Yhdistyksemme järjestää toimintaa myös Siilinjärven Perheentalolla ja on mukana paikkakunnalla järjestettävissä lasten tapahtumissa.

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, Siilinjärven kunnan avustuksella, osallistujien kurssimaksuilla ja yhdistyksen omalla varainhankinnalla. Lasten 7-12 v kerhot saavat lisäksi pientä valtion avustusta. Siilinjärven kuvataideyhdistys kuuluu Pohjois-Savon Kuvataideseuraan, joka on Pohjois-Savon kuvataideseurojen aluejärjestö.

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua viikoittain kuvataideharrastukseen Ahmon koululla, jossa järjestämme työpajamuotoista toimintaa ilman erillisiä kurssimaksuja. Lisäksi on vuosittain tarjolla useita yhdistyksenjärjestämiä teemakursseja, kuvataideleirejä ja retkiä.

Yhdistyksen hallitus

Hallituksen valitsee jäsenkokous aina syksyisin. Syksyn 2019 jäsenkokouksen valitsemat  hallituksen jäsenet vuodelle 2020 ovat Merja Miettinen, Merja Mustonen, Suvi Kudjoi-Kyllönen, Anna Huttunen, Raija Kokkonen, Tuula Parviainen ja Hilkka Karvonen. Hallitus kokoontuu vuosittain 8 – 10 kertaa ja sääntömääräinen jäsenkokous kaksi kertaa vuodessa.

Toimikunnat ja vastuuhenkilöt

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikunnat ja vastuuhenkilöt. Vuodelle 2020 on valittu seuraavat  toimikunnat, toimikuntien jäsenet ja vastuuhenkilöt:

Puheenjohtaja Hilkka Karvonen puh. 040 5267317

Varapuheenjohtaja Merja Miettinen puh. 040 849 3887

Sihteeri Suvi Kudjoi-Kyllönen

Rahastonhoitja Tuula Parviainen puh. 050 369 5457

Tiedottamisvastaava Merja Mustonen puh. 050 372 7412

Toimikunnat ja päävastuut

Lasten kerhot,  Merja Miettinen 040 849 3887 ja Merja Mustonen 050 372 74 12

Aikuisten kurssit ja kerhot,  Hilkka Karvonen

Laskutus Anna Huttunen 040 568 2159

Lasten tapahtumat,

Juhlat, tarjoilut

Näyttelyt Hilkka Karvonen 040 526 7317

Jäsenhankinta ja varainhankinta, Hilkka Karvonen ja Merja Miettinen

 

Siilinjärven kuvataideyhdistyksen historiaa

Siilinjärven kuvataideyhdistys on perustettu vuonna 1984.  Siilinjärvi sai uuden kirjastorakennuksen vuonna 1984 ja sen tilat tarjosivat hyvät mahdollisuudet myös taideharrastuksille. Niinpä harrastajien keskuudessa virisi vilkas keskustelu Taideyhdistyksen perustamisesta. Silloinen kulttuurisihteeri Ulla Kentta tuki asiaa, samoin kirjastonhoitaja Anna-Liisa Kotilainen.

Yhdistyksen perustamista koskeva keskustelutilaisuus järjestettiin 4.2.1984 kunnantalolla, jolloin läsnä oli 24 taiteen ystävää. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 22.3.1984 ja läsnä oli 21 asiasta kiinnostunutta. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen nimi ja säännöt sekä valittiin toimihenkilöt ja hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Liisa Voutilainen, sihteeriksi Otto Siippanen, muiksi jäseniksi Saini Nykänen, Sirkka Turkki, Jenni Linnove ja Tapio Tuhkanen. Kokouksessa painotettiin, että juuri perustetun yhdistyksen toiminta riippuu jokaisen jäsenen aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta. Yhdistys toimii jäsenten toivomuksia toteuttaen ja vain näin toimimalla pystymme luomaan elävän ja meille paljon antavan yhdistyksen. Nyt yhdistys on jo iältään yli  kolmekymmentä vuotta ja aktiivisia harrastajia on riittänyt.

Syksyllä 1984 aloittivat toimintansa lasten kuvataidekerhot. Vuorelassa ohjasi Sirkka Turkki yhtä ryhmää ja kirkonkylässä Aino Kemppainen kahta ryhmää. Kulttuurilautakunta tuki toimintaamme merkittävällä tavalla ja vuosittain kerhojen lisääntyessä emme jääneet myöskään ilman avustusta. Vuonna 1985 hallitukseen tuli Otto Siippasen tilalle Ritva Repo. Repo toimi yhdistyksen kantavana voimana useita vuosia ja Pyylammen kerhohuone oli ”aktiivisten taiteen harrastajien tyyssija”. Yhdistyksen 1. vuosinäyttely oli 11.3.1985 Artsissa ja valintaa jouduttiin tekemään töiden näytteille asettamisessa.

Syksyllä 1985 lasten kuvataidekerhotoiminta laajeni. Ohjaajaksi saatiin taiteilija Ulla Laitinen ja ryhmiä kirjonkylälle tuli kolme. Artsissa avatiin 2.9.1985 viiden sunnelaisen taiteilijan ystävyyskuntanäyttely, joka oli vastavierailu Tapio Tuhkasen Sunnen näyttelylle. Yhdistyksen toiminta alkoi siis vilkkaana ja monipuolisesti.

Ritva Revon jälkeen yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet Päivi Huttunen ja Merja Miettinen. Vuoden 2019 alusta pueenjohtajana on toiminut Hilkka Karvonen.

Yhdistyksen säännöt

informointiasiakirja jäsenet

informointiasiakirja-kerhotoiminta

toimintakertomus 2017

Toimintakertomus-2016

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

vuosikertomus 2018 22.2.2019 HK