YHDISTYS

Yleistä

Siilinjärven Kuvataideyhdistyksen tarkoituksena on yhdistää kuvallisen taiteen tekijät, harrastajat ja kuluttajat edistämään kuvallisten taiteiden harrastusta Siilinjärvellä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäseniltoja, opetusta, esitelmätilaisuuksia, leirejä, matkoja taidenäyttelyihin sekä taidenäyttelyitä jäsenten tekemistä töistä. Vuosittain yhdistys valitsee keskuudestaan Siilinjärven vuoden taiteilijan.

Yhdistyksellä on toimintaa kaikenikäisille. Aikuisjäsenillä on mahdollisuus osallistua kuvataiteen ja  keramiikan työpajajoihin , kursseille, leireille ja retkille. Ikäihmisille on tarjolla kaksi  kuvataiteen päiväryhmää, joista toinen Siilinjärvellä ja toinen Vuorelassa. Lapsille on tarjolla useita kerhoja ja kursseja sekä Siilinjärvellä että Vuorelassa.

Jäseniä yhdistyksessä on noin 100. Lisäksi lasten kerhotoimintaan osallistuu  kuvataidekerhoissa yhteensä noin 80 lasta ja leireille noin 100 lasta, joilta ei edellytetä yhdistyksen jäsenyyttä kuten ei myöskään ikäihmisten kuvataidekerhoihin osallistuvilta kerholaisilta.

Osallistumme Siilinjärvellä jo vakiintuneisiin Siilinjärven lasten tapahtumiin kuten Pikku-Marjan kesäpäivä, ja Pikku-Marjan talvipäivä ja järjestämme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ohjelmaa myös esim. Taiteiden iltaan, Lassilan jouluun, Leikkipäivään, Eloviikolle, iltatoreihin ja seurakunnan Kirkonmäki kuhisee tapahtumiin. Näissä tapahtumissa on toimintapisteessämme käynyt  50 – 200 lasta/tapahtuma. Yhdistyksemme järjestää toimintaa myös Siilinjärven Perheentalon ja Tapaamon tarpeisiin muutamia kertoja vuodessa.

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, Siilinjärven kunnan avustuksella, osallistujien kurssi- ja kerhomaksuilla, avustuksilla ja yhdistyksen omalla varainhankinnalla.  Toiminnassaan yhdistys pyrkii kiinteään yhteistyöhön muiden kulttuurialan järjestöjen kanssa. Siilinjärven Kuvataideyhdistys kuuluu Pohjois-Savon Kuvataideseuraan (PoSaKu), joka on Pohjois-Savon kuvataideseurojen aluejärjestö.

Yhdistyksen hallitus

Hallituksen valitsee jäsenkokous aina syksyisin. Hallituksen jäsenet vuodelle 2023 ovat Eeva-Liisa Kieloaho, Asta Karppinen, Taru Malmberg, Seija Katainen, Minna Rautiainen, Mirja Vornanen ja Laura Kotilainen. Hallitus kokoontuu vuosittain 10-12 kertaa ja sääntömääräinen jäsenkokous on kaksi kertaa vuodessa.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen historiaa

Siilinjärven Kuvataideyhdistys on perustettu vuonna 1984.  Siilinjärvi sai uuden kirjastorakennuksen vuonna 1984 ja sen tilat tarjosivat hyvät mahdollisuudet myös taideharrastuksille. Niinpä harrastajien keskuudessa virisi vilkas keskustelu Taideyhdistyksen perustamisesta. Silloinen kulttuurisihteeri Ulla Kentta tuki asiaa, samoin kirjastonhoitaja Anna-Liisa Kotilainen.

Yhdistyksen perustamista koskeva keskustelutilaisuus järjestettiin 4.2.1984 kunnantalolla, jolloin läsnä oli 24 taiteen ystävää. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 22.3.1984 ja läsnä oli 21 asiasta kiinnostunutta. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen nimi ja säännöt sekä valittiin toimihenkilöt ja hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Liisa Voutilainen, sihteeriksi Otto Siippanen, muiksi jäseniksi Saini Nykänen, Sirkka Turkki, Jenni Linnove ja Tapio Tuhkanen. Kokouksessa painotettiin, että juuri perustetun yhdistyksen toiminta riippuu jokaisen jäsenen aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta. Yhdistys toimii jäsenten toivomuksia toteuttaen ja vain näin toimimalla pystymme luomaan elävän ja meille paljon antavan yhdistyksen. Nyt yhdistys on jo iältään yli  kolmekymmentä vuotta ja aktiivisia harrastajia on riittänyt.

Syksyllä 1984 aloittivat toimintansa lasten kuvataidekerhot. Vuorelassa ohjasi Sirkka Turkki yhtä ryhmää ja kirkonkylässä Aino Kemppainen kahta ryhmää. Kulttuurilautakunta tuki toimintaamme merkittävällä tavalla ja vuosittain kerhojen lisääntyessä emme jääneet myöskään ilman avustusta.

Vuonna 1985 hallitukseen tuli Otto Siippasen tilalle Ritva Repo. Repo toimi yhdistyksen kantavana voimana useita vuosia ja Pyylammen kerhohuone oli ”aktiivisten taiteen harrastajien tyyssija”. Yhdistyksen 1. vuosinäyttely oli 11.3.1985 Artsissa ja valintaa jouduttiin tekemään töiden näytteille asettamisessa. Syksyllä 1985 lasten kuvataidekerhotoiminta laajeni. Ohjaajaksi saatiin taiteilija Ulla Laitinen ja ryhmiä kirjonkylälle tuli kolme. Artsissa avatiin 2.9.1985 viiden sunnelaisen taiteilijan ystävyyskuntanäyttely, joka oli vastavierailu Tapio Tuhkasen Sunnen näyttelylle. Yhdistyksen toiminta alkoi siis vilkkaana ja monipuolisesti.

Ritva Revon jälkeen yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet Päivi Huttunen ja Merja Miettinen. Vuoden 2019 alusta puheenjohtajana on toiminut Hilkka Karvonen.

Advertisement