YHDISTYS

Yleistä

Siilinjärven Kuvataideyhdistyksen tarkoituksena on yhdistää kuvallisen taiteen tekijät, harrastajat ja kuluttajat edistämään kuvallisten taiteiden harrastusta Siilinjärvellä. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäseniltoja, opetusta, esitelmätilaisuuksia, leirejä, matkoja taidenäyttelyihin sekä taidenäyttelyitä jäsenten tekemistä töistä. Vuosittain yhdistys valitsee keskuudestaan Siilinjärven vuoden taiteilijan.

Jäsenillä on mahdollisuus osallistua viikoittain kuvataideharrastukseen Ahmon koululla, jossa järjestämme työpajamuotoista toimintaa ilman erillisiä kurssimaksuja. Leireihin ja lyhytkursseihin myös muilla kuin jäsenillä on mahdollisuus osallistua. Lisäksi yhdistys edistää lasten taidekasvatusta Siilinjärvellä.

Jäseniä yhdistyksessä on noin 90. Lisäksi lasten kerhotoimintaan osallistuu kuudessa kuvataidekerhossa yhteensä noin 80 lasta, joilta ei edellytetä yhdistyksen jäsenyyttä kuten ei myöskään ikäihmisten kuvataidekerhoihin osallistuvilta kerholaisilta, joita on noin 20. Ikäihmisten kuvataidekerhoja järjestämme Siilinjärvellä Akuliinassa ja Vuorelassa seurakunnan kerhotiloissa.

Jo vakiintuneisiin Siilinjärven lasten tapahtumiin, Pikku-Marjan kesäpäivä, Siilifolk ja Pikku-Marjan talvipäivä, Mitä tehtäs? -toimintaviikko ja Lassilan joulu, osallistumme järjestämällä lapsille kuvataidetoimintaa. Näissä tapahtumissa on toimintapisteessämme käynyt  100 – 200 lasta/tapahtuma. Yhdistyksemme järjestää toimintaa myös Siilinjärven Perheentalolla ja on mukana uusissakin lasten tapahtumissa. Lapsille ja nuorille on tarjolla koulun lukukausien aikana kuvataidekerhoja. Lukuvuotena 2019 – 2020 kerhoja on yhteensä kuusi, joista viisi on eri-ikäisille lapsille ja yksi nuorille.

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, Siilinjärven kunnan avustuksella, osallistujien kurssimaksuilla ja yhdistyksen omalla varainhankinnalla. Lasten 7-12 -v kerhot saavat lisäksi pientä valtion avustusta. Toiminnassaan yhdistys pyrkii kiinteään yhteistyöhön muiden kulttuurialan järjestöjen kanssa. Siilinjärven kuvataideyhdistys kuuluu Pohjois-Savon Kuvataideseuraan (PoSaKu), joka on Pohjois-Savon kuvataideseurojen aluejärjestö.

Yhdistyksen hallitus

Hallituksen valitsee jäsenkokous aina syksyisin. Syksyn 2020 jäsenkokouksen valitsemat  hallituksen jäsenet vuodelle 2021 ovat Merja Miettinen,  Anna Huttunen, Seppo Timonen, Juha Halonen, Maritta Möttönen, Tuula Parviainen ja Hilkka Karvonen. Hallitus kokoontuu vuosittain 8 – 10 kertaa ja sääntömääräinen jäsenkokous on kaksi kertaa vuodessa.

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen historiaa

Siilinjärven kuvataideyhdistys on perustettu vuonna 1984.  Siilinjärvi sai uuden kirjastorakennuksen vuonna 1984 ja sen tilat tarjosivat hyvät mahdollisuudet myös taideharrastuksille. Niinpä harrastajien keskuudessa virisi vilkas keskustelu Taideyhdistyksen perustamisesta. Silloinen kulttuurisihteeri Ulla Kentta tuki asiaa, samoin kirjastonhoitaja Anna-Liisa Kotilainen.

Yhdistyksen perustamista koskeva keskustelutilaisuus järjestettiin 4.2.1984 kunnantalolla, jolloin läsnä oli 24 taiteen ystävää. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 22.3.1984 ja läsnä oli 21 asiasta kiinnostunutta. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen nimi ja säännöt sekä valittiin toimihenkilöt ja hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Liisa Voutilainen, sihteeriksi Otto Siippanen, muiksi jäseniksi Saini Nykänen, Sirkka Turkki, Jenni Linnove ja Tapio Tuhkanen. Kokouksessa painotettiin, että juuri perustetun yhdistyksen toiminta riippuu jokaisen jäsenen aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta. Yhdistys toimii jäsenten toivomuksia toteuttaen ja vain näin toimimalla pystymme luomaan elävän ja meille paljon antavan yhdistyksen. Nyt yhdistys on jo iältään yli  kolmekymmentä vuotta ja aktiivisia harrastajia on riittänyt.

Syksyllä 1984 aloittivat toimintansa lasten kuvataidekerhot. Vuorelassa ohjasi Sirkka Turkki yhtä ryhmää ja kirkonkylässä Aino Kemppainen kahta ryhmää. Kulttuurilautakunta tuki toimintaamme merkittävällä tavalla ja vuosittain kerhojen lisääntyessä emme jääneet myöskään ilman avustusta.

Vuonna 1985 hallitukseen tuli Otto Siippasen tilalle Ritva Repo. Repo toimi yhdistyksen kantavana voimana useita vuosia ja Pyylammen kerhohuone oli ”aktiivisten taiteen harrastajien tyyssija”. Yhdistyksen 1. vuosinäyttely oli 11.3.1985 Artsissa ja valintaa jouduttiin tekemään töiden näytteille asettamisessa. Syksyllä 1985 lasten kuvataidekerhotoiminta laajeni. Ohjaajaksi saatiin taiteilija Ulla Laitinen ja ryhmiä kirjonkylälle tuli kolme. Artsissa avatiin 2.9.1985 viiden sunnelaisen taiteilijan ystävyyskuntanäyttely, joka oli vastavierailu Tapio Tuhkasen Sunnen näyttelylle. Yhdistyksen toiminta alkoi siis vilkkaana ja monipuolisesti.

Ritva Revon jälkeen yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet Päivi Huttunen ja Merja Miettinen. Vuoden 2019 alusta puheenjohtajana on toiminut Hilkka Karvonen.