YHDISTYS

Yhdistyksen esittelyä

Siilinjärven kuvataideyhdistys on perustettu 1984.  Yhdistys järjestää jäsenilleen kuvataideopetusta, lasten kuviskerhoja, leirejä ja matkoja taidenäyttyihin sekä taidenäyttelyitä jäsenten tekemistä töistä. Yhdistys valitsee vuosittain keskuudestaan Siilinjärven vuoden taiteilijan. Jäseniä yhdistyksessä on noin 80. Lisäksi lastenkuvataide kerhotoimintaan osallistuu noin 60 lasta, joilta ei edellytetä yhdistyksen jäsenyyttä kuten ei myöskään ikäihmisten kuvataidekerhoihin osallistuvilta kerholaisilta.  Ikäihmisten kuvataidekerhoja järjestämme Siilinjärvellä Akuliinassa ja Vuorelassa seurakunnan kerhotiloissa. Jo vakiintuneisiin Siilinjärven lasten tapahtumiin Pikkumarjan kesäpäivä, Siilifolk ja Pikkumarjan talvipäivä ja Lassilan joulu osallistumme järjestämällä lapsille kuvataidetoimintaa. Näissä tapahtumissa on ollut toimintapisteessämme kävijöitä  100- 200 lasta/tapahtuma.

Toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, Siilinjärven kunnan avustuksella, osallistujien kurssimaksuilla ja yhdistyksen omalla varainhankinnalla. Siilinjärven kuvataideyhdistys kuuluu Pohjois-Savon Kuvataideseuraan, joka on Pohjois-Savon kuvataideseurojen aluejärjestö.

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua viikoittain kuvataideharrastukseen Ahmon koululla, jossa järjestämme työpajamuotoista toimintaa ilman erillisiä kurssimaksuja. Lisäksi on vuosittain tarjolla useita yhdistyksenjärjestämiä teemakursseja.

Yhdistyksen hallitus

Hallituksen valitsee jäsenkokous aina syksyisin. Syksyn 2017 jäsenkokouksen valitsemat  hallituksen jäsenet vuodelle 2018 ovat Merja Miettinen, Eveliina Paussoi, Minna Toivio, Sanna Matilainen, Anna Huttunen, Jenni Linnove ja Hilkka Karvonen. Hallitus kokoontuu vuosittain 6 – 8 kertaa ja sääntömääräinen jäsenkokous kaksi kertaa vuodessa.

Toimikunnat ja vastuuhenkilöt

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikunnat ja vastuuhenkilöt. Vuodelle 2018 on valittu seuraavat  toimikunnat, toimikuntien jäsenet ja vastuuhenkilöt:

Puheenjohtaja Merja Miettinen puh. 040 849 3887

Sihteeri Anna Huttunen puh. 040 568 2150

Varapuheenjohtaja Jenni Linnove puh. 050 3788 263

Rahastonhoitja Sirkka Ritanen

Näyttelytoimikunta (vastaavana Jenni Linnove ja jäseninä Eveliina Paussoi ja Ritva Repo. Ritva Repo vastaa Akuliinan, Vetrean ja Liiketalo Torikallan käytävien näyttelyiden varauksista.

Leiri-, kurssi- ja matkatoimikunta (vastuuhenkilö Hilkka Karvonen ja jäsenenä lisäksi Sanna Matilainen, Merja Miettinen, Minna Toivio ja Eveliina Paussoi)

Tiedottamisvastaava (vastuuhenkilö Hilkka Karvonen ja osavastuu toimikuntien vastuuhenkilöillä)

Varainhankintatoimikunta ( Merja Miettinen ja  Anna Huttunen)

Siilinjärven kuvataideyhdistyksen historiaa

Siilinjärven kuvataideyhdistys on perustettu vuonna 1984.  Siilinjärvi sai uuden kirjastorakennuksen vuonna 1984 ja sen tilat tarjosivat hyvät mahdollisuudet myös taideharrastuksille. Niinpä harrastajien keskuudessa virisi vilkas keskustelu Taideyhdistyksen perustamisesta. Silloinen kulttuurisihteeri Ulla Kentta tuki asiaa, samoin kirjastonhoitaja Anna-Liisa Kotilainen.

Yhdistyksen perustamista koskeva keskustelutilaisuus järjestettiin 4.2.1984 kunnantalolla, jolloin läsnä oli 24 taiteen ystävää. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 22.3.1984 ja läsnä oli 21 asiasta kiinnostunutta. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen nimi ja säännöt sekä valittiin toimihenkilöt ja hallitus. Puheenjohtajaksi valittiin Liisa Voutilainen, sihteeriksi Otto Siippanen, muiksi jäseniksi Saini Nykänen, Sirkka Turkki, Jenni Linnove ja Tapio Tuhkanen. Kokouksessa painotettiin, että juuri perustetun yhdistyksen toiminta riippuu jokaisen jäsenen aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta. Yhdistys toimii jäsenten toivomuksia toteuttaen ja vain näin toimimalla pystymme luomaan elävän ja meille paljon antavan yhdistyksen. Nyt yhdistys on jo iältään yli  kolmekymmentä vuotta ja aktiivisia harrastajia on riittänyt.

Syksyllä 1984 aloittivat toimintansa lasten kuvataidekerhot. Vuorelassa ohjasi Sirkka Turkki yhtä ryhmää ja kirkonkylässä Aino Kemppainen kahta ryhmää. Kulttuurilautakunta tuki toimintaamme merkittävällä tavalla ja vuosittain kerhojen lisääntyessä emme jääneet myöskään ilman avustusta. Vuonna 1985 hallitukseen tuli Otto Siippasen tilalle Ritva Repo. Repo toimi yhdistyksen kantavana voimana useita vuosia ja Pyylammen kerhohuone oli ”aktiivisten taiteen harrastajien tyyssija”. Yhdistyksen 1. vuosinäyttely oli 11.3.1985 Artsissa ja valintaa jouduttiin tekemään töiden näytteille asettamisessa.

Syksyllä 1985 lasten kuvataidekerhotoiminta laajeni. Ohjaajaksi saatiin taiteilija Ulla Laitinen ja ryhmiä kirjonkylälle tuli kolme. Artsissa avatiin 2.9.1985 viiden sunnelaisen taiteilijan ystävyyskuntanäyttely, joka oli vastavierailu Tapio Tuhkasen Sunnen näyttelylle. Yhdistyksen toiminta alkoi siis vilkkaana ja monipuolisesti.

Ritva Revon jälkeen yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet Päivi Huttunen ja Merja Miettinen, joka jatkaa puheenjohtajana edelleen.

Yhdistyksen säännöt

informointiasiakirja jäsenet

informointiasiakirja-kerhotoiminta

toimintakertomus 2017

Toimintakertomus-2016

Toimintasuunnitelma 2018

Mainokset